Çeçen İhtiyar Heyeti’nden Polonya İçişleri Bakanı’na Başvuru

Çeçen İhtiyar Heyeti’nden Polonya İçişleri Bakanı’na Başvuru

Avrupa’da sürgünde yaşamaya zorlanan Çeçen muhacirler tarafından kurulan “Çeçen İhtiyar Heyeti” Polonya – Belarus sınırında çaresiz bir şekilde uzun süredir bekleyen binlerce Çeçen sığınmacıyla ilgili olarak Polonya İçişleri Bakanı’na bir başvuruda bulundu.

Konsolosluğumuz tarafından Türkçe’ye tercüme edilen başvuru metni aşağıda yer almaktadır:

Kime: Mariusz Błaszczak, Polonya İçişleri Bakanı

Sayın Bakan,

Rusya ve Çeçenya arasında uzun yıllardır devam eden savaşta, Polonya halkı ve Polonya hükümeti her zaman Çeçen halkının özgürlük ve self-determinasyon hakkı için verdiği mücadeleyi destekledi. Ne yazık ki, bugün Çeçenya’daki mevcut durum Rusya’daki siyasi rejimin değişmemiş olmasıyla paralel olarak kayda değer bir değişim göstermiş değildir. Kremlin, bugün Çeçenya’da yerel işbirlikçilerinden bir kukla rejim kurmuştur ve bu diktatör rejimin kendi halkını ezmesi nedeniyle, Çeçenler haksız zulümden kurtulmak ümidiyle anavatanlarını terk etmektedir. Bu nedenle, bugün, Polonya Cumhuriyeti’nin sınırları önünde, Brest kentinde yaklaşık 3 bin Çeçen sığınma talebinde bulunmak amacıyla beklemektedir.

Avrupa’da Yaşamaya Zorlanan Çeçenler İhtiyar Heyeti olarak hemşerilerimizin kendilerini içerisinde buldukları feci problemlere karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu bağlamda, Çeçen İhtiyar Heyeti olarak bakanlığınıza bağlı Polonya Göçmen Politikası Birimi’ni Çeçen sığınmacıların problemlerinin çözümü hususunda aşağıda belirtilen maddeler ışığında işbirliğine davet ediyoruz:

1. Çeçen İhtiyar Heyeti, Polonya ve Avrupa Birliği’ne giriş yapmayı deneyen Çeçen sığınmacılar arasından uygun olanların seçilmesini önermektedir. Zira bu sığınmacılar arasında, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’nın bağımsızlığını talep edip baskı ve zulüm görenlerin yanı sıra aşağıda detaylandırıldığı üzere farklı gruplar da yer alabilir.

a. Kadırov rejiminin ajanları bu grubun içerisinde yer alıyor olabilir. Bu ajanların görevi, Çeçen sığınmacıların içine karışıp özel bir operasyon yürüterek sığınmacılar içerisindeki birliği bozmak ve kendi aralarında tartışma ortamları yaratmaktır.

b. Rus gizli servislerinin elemanları da bu grubun içerisinde yer alıyor olabilirler. Bunların amacı sığınmacılar arasında, Avrupa’daki Rus istilasını destekleyecek bir “beşinci sütun” oluşturmaktır.

2. Bir numaralı maddede belirtilen problemi çözmek için, Polonya’daki mülteci birimlerinin dikkatle çalışması gerekmektedir. Kendilerine bu çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Çeçen İhtiyar Heyeti’nce uygun görülecek 2 ya da 3 delege gönderilebilecektir.

3. Buradaki sığınmacılara gönderilecek insani yardımın eşit bir şekilde dağıtımı için, Çeçen İhtiyar Heyeti, Brest kentindeki Çeçen sığınmacılar arasında heyetimizle sürekli iletişim içerisinde olacak özel bir komite kurulmasını önermektedir.

4. Avrupa’da Yaşamaya Zorlanan Çeçenler İhtiyar Heyeti, Polonya Cumhuriyeti yetkiliklerine, Kremlin’in zımni sloganı “Çeçensiz bir Çeçenya” nın uygulanmaya konulmuş olabileceğini ve bu yüzden sınırda her geçen gün daha fazla insan olabileceği ihtimalini de hatırlatmaktadır. Çeçen adetlerine göre, gerçek bir Çeçen kendi anavatanının sınırlarını ailesiyle birlikte asla gönüllü olarak terk etmeyecektir, bu terk ediş ancak aile üyelerine yönelik ciddi can güvenliği halinde mümkündür.

5. İhtiyar Heyeti, Polonya’da sığınma talebinde bulunacak Çeçenler üzerinde heyetimizce tavsiye edilecek temsilciler aracılığıyla bir kontrol mekanizması kurulmasını da önermektedir.

6. Ülkemizin çok küçük olmasından münasebetle, özellikle yaşlı nesildeki Çeçenler kimin kim olduğunu bilebilmektedir. Bu bağlamda, Çeçen İhtiyar Heyeti, sığınma talebinde bulunan Çeçenlerin kim olduklarını tespit edebilme yetisine sahiptir.

7. Çeçen İhtiyar Heyeti, Polonya hükümetinden sınırlarındaki Çeçen sığınmacıların durumlarının tespiti ve bahsi geçen konularda yardımların sunulabilmesi için izin istemektedir.

16.09.2016

Akhmed Dokudayev
Avrupa’daki Çeçenler İhtiyar Heyeti Başkanı

© Ickerya.com

1 Comment on this Post

  1. Selamunaleyküm. yaptığınız internet sitesi sizede bizede yakışmıyor. ne resimler belli ne yazılar belli. düzgün çalışan bir haber yazılım almanız milletimize ve size daha çok yakışacaktır. konsolosluk olarak kime tavsiye etsek adeta alay eder gibi bakıyorlar siteye.

    Cevapla

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.