Rapor: Polonya – Belarus Sınırındaki Görünmez Mülteciler

Rapor: Polonya – Belarus Sınırındaki Görünmez Mülteciler

Belarus merkezli “Human Constanta” adlı insan hakları organizasyonu Belarus – Polonya sınırında sıkışıp kalmış Çeçen sığınmacılarla ilgili dikkat çekici bir rapor yayınladı.

6 Ekim 2016 günü Rusça ve İngilizce olarak yayınlanan raporun konsolosluğumuz tarafından Türkçe’ye tercüme edilen tam metni aşağıda yer almaktadır:

Polonya – Belarus Sınırındaki Görünmez Mülteciler
Brest – Terespol Mıntıkasındaki Yerel Göç Krizinin İlk Değerlendirmesi

Brest, Belarus, 16 Eylül 2016

Hazırlayan: Human Constanta
Türkçe’ye Tercüme Eden: Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosluğu

İçindekiler

I. Çalışma Hakkında Bilgi
II. Çalışma Özeti
III. İçerik : Kaçışın Nedenleri
IV. Sığınmacılar : Anket Verileri
V. Krizin Nedenleri : Durum Analizi
VI. Krizin Nedenleri : Heyetin İncelemesi
VII. Tavsiyeler

I. Çalışma Hakkında Bilgi

Belaruslu insan hakları girişimi “Human Constanta” (buradan sonra “Heyet” olarak anılacaktır) nın özel amaçlı saha çalışması, Belarus’tan transit geçiş yaparak Polonya’dan mülteci statüsü talep den yabancılara yardım temin etmek amacıyla 6 Eylül 2016 günü Belarus’un Brest kentinde çalışmalarına başlamıştır. Kuzey Kafkasya’dan gelen ve sayıları (çeşitli tahminlere göre) 1000 ile 3000 arasında değişen Belarus’un Brest kentindeki sivillerle iletişim kurmak için heyetin bölgeye gitmesi bir gereklilik olarak görülmüştür.

Heyetin ana hedefleri

(a) Brest kentindeki ve Terespol sınır noktasındaki durumu gözlemlemek,
(b) çatışmanın önlenmesi,
(c) (Varşova) İnsan Hakları İçin Helsinki Vakfı’nın desteğiyle sığınmacılara yasal konularda eğitim verilmesi ve yasal yardım tedarik edilmesidir.

Belarus ve Polonya sınırındaki mevcut durum, tırmanmakta olan yerel bir göç krizi olarak tanımlanabilir. Heyetin endişelendiği kadarıyla, kriz, Polonyalı yetkililerin uluslararası zorunluluklarından doğan sığınma temin etme hakkının ihlalinden kaynaklanmaktadır. Bu belge, açık kaynaklardan, medyadan, devlet ajanslarından ve ayrıca heyetin katılımcılarının Brest’ten transit olarak geçen sığınmacılardan toplandığı verilere dayalı olarak hazırlanmış ilk değerlendirmedir.

II. Çalışma Özeti

Heyetin çalışmasının birinci safhasında (6 – 15 Eylül 2016 tarihleri arasında), 30 mülteci ailenin (128 kişi) durumuna ilişkin bilgi toplanmış; Terespol sınır noktasındaki sığınmacıların çıkarlarının temsili ve bu noktadaki durumun tespiti için 5 seyahate eşlik edilmiştir. Sınır Muhafızlarının sığınma talebini reddiyle ilgili olarak 32 şikayet toplanmıştır.

Krizin nedenlerine ilişkin soruşturma sırasında, Heyetin uzmanları, Polonya İçişleri Bakanlığı’nın emrinde olan Polonya Sınır Servisi’nin sistematik olarak sığınma taleplerinin kabulü prosedürünü ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Her gün sabah treniyle Brest-Terespol sınır kontrol noktasına 500 sığınmacı ulaşmaktadır. Bu sığınmacıların tamamına yakını ise Çeçenya’dan gelen sivillerden oluşmaktadır.

(Sivil kontrol dahil olmak üzere) Bağımsız bir kontrolün olmamasından faydalanan Polonya sınır muhafızları, sığınmacılardan yazılı ya da sözlü biçimde başvuru almayı reddetmektedir. Bu prosedür sırasında sığınmacıların yasal temsilcilerinin de orada bulunmalarına izin verilmemektedir. Polonya sınır muhafızları ayrıca ihlallerin belgelenmesini engellemekte ve kendilerine sığınma başvurusunda bulunulduğunu inkar etmektedirler. Sığınmacılara göre, günlük olarak 2 ya da 3 aile sığınma başvurusunda bulunmak ve Polonya’da kalmak için belgelerini teslim etme imkanına ulaşmakta ki bu aileler de önceki aylar içerisinde sayısız giriş denemesi yapmış aileler arasından seçilmektedir. Sığınma başvurusunda bulunmak için gelenlerin tamamına yakını zorla aynı gün içerisindeki trenle Brest kentine geri gönderilmektedir. Polonya’ya girişin reddi kararı, sığınmacıların vizelerinin bulunmadığından bahisle verilmektedir. Sığınmacılar ise aynı güzergahı gün aşırı tekrarlamaktadır.

1951 tarihli Mültecilerin Hukuksal Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’nin 33. Maddesi, sığınmacıların tehlike içerisinde olabilecekleri sınır ülkesine sınırdışı edilmelerini direkt olarak yasaklamaktadır. Rusya Federasyonu ile Belarus arasında açık sınır olmasını ve Kremlin destekli Çeçen rejiminin silahlı güçlerinin Brest kentindeki gizli varlıklarını göz önüne aldığımızda, Belarus’un Çeçen sığınmacılar için güvenli bir ülke olmadığı aşikardır. Sığınmacılar Brest kentinde aylarca kalmakta ve Polonya’da bir statü elde edebilmek amacıyla başvuruda bulunmak için düzinelerce kez girişimde bulunmaktadır.

Heyetin uzmanları, Brest – Terespol sınırındaki mültecilerin durumu, Polonya sınır muhafızlarının tutumuyla birlikte değerlendirildiğinde, bu kişilerin sığınma haklarının ihlal edildiğine ve insan haysiyetini kırıcı gaddarca muameleye maruz kaldıklarına kanaat getirmiştir.

III. İçerik : Kaçışın Nedenleri

Çeçen Cumhuriyeti’nden gelen mülteci akımı yeni bir fenomen olmamakla birlikte, bu durum esas olarak Rusya Federasyonu’nun bu bölgede geliştirdiği idari yönetimdeki sosyo-politik durumla ilintilidir. Rusya Federasyonu, Çeçen Cumhuriyeti’ndeki bağımsızlıkçı güçlerle mücadelesini doğrudan kendi denetimi altında olan “yerel güçlere” ve “güvenlik birimlerine” tevzi etmiştir. İnsan hakları savunucuları Çeçenya’yı “devlet içerisinde bir devlet” olarak tanımlayarak, ülkedeki siyasi sistemin bir totalitarizm olduğunu vurgulamaktadır.

Yerel nüfusu kontrol altında tutabilmek için kullanılan metotlar, yasadışı göz altıları, adam kaçırmaları, işkenceyi ve ortadan kaybolmaları içermektedir. Kollektif sorumluluk prensibi yaygın olarak kullanılmaktadır. Sadece özgürlük savaşçılarıyla şüpheli bir bağı (örneğin: akrabalık ya da arkadaşlık) olanlar değil, “uygun olmayan biçimde” giyinenler veya ibadet edenler de Kremlin destekli rejimin güvenlik güçlerinin hedefindedir, bu kişiler zorla alınarak bilinmeyen bir yere götürülmektedir. Çeçenya’da yaratılmış olan korku atmosferi insan hakları ihlallerinin yeterli biçimde takibini engellemektedir. Yerel halk misli ile mukabeleden çekindiğinden insan hakları savunucularıyla konuşmaya korkmakta ve Kremlin destekli rejimin idari birimlerinin zulümlerini bildirmekten kaçınmaktadır .

Çeçenya’dan mülteciler Rusya Federasyonu içerisinde de koruma elde edememektedir. Çok sayıda rapor, Çeçenya’daki Kremlin destekli rejimce istenmeyen kişilerin, Rusya içerisinde nereye giderlerse gitsinler Çeçenya’daki rejimle bağlantılı gruplar ya da bireysel şahıslarca zulme uğradıklarını gözler önüne sermektedir . Bu gerçekler, Rusya Federasyonu’nun ülkesi içerisinde güvenliği temin edemediğini, dahası bu problemin sistematik doğasını reddettiğini ortaya koymaktadır. Heyet üyeleri tarafından isimsiz bir anket ile toplanan veriler, Kremlin destekli Çeçen rejiminin silahlı güçlerinin işkence ve tehditler ile birlikte yaptığı zulümlerin, bunların yanı sıra kan davası geleneği hakkındaki endişelerin kaçışların esas nedenleri olduğunu kanıtlamaktadır.

Çeşitli farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler, Rusya Federasyonu ile Belarus arasındaki açık sınır uygulamasının Çeçen sığınmacıların kalması için Belarus’u güvensiz bir ülke haline getirdiğini aktarmaktadır. Söz gelimi, Kremlin destekli Çeçen rejiminin güvenlik güçleri (Kadırovitsi) defaatla Brest’teki tren istasyonuna gelmiş, buradaki Çeçen sığınmacılara şu ya da bu şahıs hakkında sorular yöneltmiştir. Öyle ki, Belarus televizyon kanalı ONT’de yayınlanan bir programdan sonra, Kadırovitsiler bu programda konuşan bir kadını aramaya başlamış, ancak bu sırada bahsi geçen kadın Polonya sınırını geçmiş olduğu için konu sonuçsuz kalmıştır.

IV. Sığınmacılar : Anket Verileri

Heyet üyeleri 7 – 15 Eylül 2016 tarihlerinde sığınmacı ailelerden 30 temsilci (21 erkek ve 9 kadın) ile görüşmüştür. Mülakata katılanlardan 29’unun Çeçen, 1’inin ise Dağıstanlı olduğu tespit edilmiştir. Ankete katılanların yaşlarının ortalaması 33,9’dur. Brest kentinde kaldıkları ortalama süre 35 gündür. Mültecilik statüsü elde etmek için sınırı geçme girişiminde bulunma sayısı ise ortalama 19’dur.

Kaçış Nedenleri. Kaçış nedenleri olarak verilen cevaplardan 9’u işkence, 15’i tehdit, 6’sı kan davası, 13’ü zulümdür. 8 kişi ise diğer nedenlerden bahsetmişse de, ankete katılan kişilerden hiçbiri ekonomik nedenlerden bahsetmemiştir. Ankette katılımcıların birden fazla seçeneği seçmelerine olanak verildiği de not edilmelidir.

Belarus’ta Kalış. Mülakat yapılan aileler Brest kentine Temmuz 2016 ile Eylül 2016 arasında ulaşmışlardı. 10 Eylül 2016 günü itibari ile bu ailelerden birisi sığınma talebinde bulunmak için tam 47 girişimde bulunmuştu.

Medeni Durum ve Sağlık Koşulları. Mülakata katılan 30 aile temsilcisinin ailelerinin toplamı 128 kişiyi bulmaktadır ki bunların 78’i yani %60,9’u henüz reşit olmamıştır. 3 kadın hamile olarak not edilmiştir. 2 kişinin de özürlü olduğu belirtilmiştir.

Kişisel Güvenlik. 4 aile Belarus Cumhuriyeti topraklarında gözetim altında olduklarını hissettiklerini ifade etmiş, 1 aile ise (Polonya, Terespol’da) sınır muhafızlarından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir. Bazı sığınmacılar da Polonyalı sınır muhafızlarının dinleri ve doğdukları ülkelerle ilgili olarak kendilerine hakarette bulunduklarını rapor etmiştir.

V. Krizin Nedenleri : Durum Analizi

Heyet üyelerinin sığınmacılarla ilk iletişiminden sonra, açık ve kesin biçimde varılan hipotez, bu yerel göçmen krizinin ana nedeninin, Polonya Sınır Muhafızlarının pozisyonu ve hukuk dışı faaliyetleri olduğu şeklindedir.
Belarus’un Brest kentinden Polonya’nın Terespol kentine her gün saat 08:45’te bir tren hareket etmektedir. Belarus sınır ve gümrük servisi memurları Brest merkez tren istasyonunda bir kontrol gerçekleştirmektedir. Trenin Terespol’a varmasıyla birlikte Polonyalı sınır muhafızları kendi kontrollerini yapmaktadır. Prosedürü takip eden sınır muhafızlarının, sığınmacılarla karşılaştıkları anda onlardan sözlü ya da yazılı olarak sığınma taleplerini almaları gerekmektedir . Buna müteakip, başvuru sahibi sığınmacıların ülke topraklarına girişi kabul edilmeli ve burada durumlarıyla ilgili ileri aşamalara geçilmesi için Yabancılar Ofisi’ne teslim edilmeleri gerekmektedir. Ancak anket katılımcılarına göre, Polonya sınır muhafızları hiçbir başvuruyu kabul etmemektedir. Sığınmacıların neredeyse tamamına yakını bir sonraki trenle Brest kentine geri gönderilmektedir. Sınır muhafızları vizeleri olmamasını ülkeye girişin reddedilmesinin nedeni olarak açıklamaktadır. Günlük olarak sadece 2-3 ailenin başvurusu kabul edilmekte ve Polonya topraklarına girişlerine izin verilmektedir.

Bazı sığınmacıların belli bir sayıda giriş denemesinden sonra (bazen düzinelerce denemeden sonra) ülkeye girişlerine izin verildiğinin bilinmesi ve belli başlı bir seçme kriteri olmaması nedeniyle, Polonya sınırına günlük olarak yaklaşık 500 kişi gelmektedir. Sığınmacılar kendi sıralarının gelmesi ümidiyle Brest kentinde aylarca beklemekte ve sınırı yasal olarak geçmek ve sığınma talebinde bulunmak için düzinelerce kez denemede bulunmaktadır.

VI. Krizin Nedenleri: Heyetin İncelemesi

Toplanan bilgilerin ve formüle edilen hipotezin kontrolü amacıyla, Heyet üyeleri 7, 9, 10, 14 ve 15 Eylül 2016 tarihlerinde toplam 5 kez seyahatlere eşlik etmiştir. Her bir seyahatten önce bazı sığınmacı aileler, Heyet üyelerine kendilerine eşlik etmeleri ve Polonya sınır muhafızları önünde çıkarlarını temsil etmeleri için yetki vermiştir (Lehçe yazılı vekaletnameler). Heyet üyeleri eşlik ettikleri ve uluslararası koruma için Lehçe yazılı talepleri olan bu ailelere, Polonya sınır muhafızlarının sınır kontrolünü gerçekleştirdikleri sırada vekaletnameleri sunmaları gerektiğini izah etmiştir.

İşte bu şekilde 11 aileye eşlik edilmiştir. Başvuru sahibi ailelerden hiçbirisinin ne yazılı ne de sözlü başvuruları Polonya sınır muhafızlarınca kabul edilmemiştir. Heyet üyeleri sınır kontrolleri sırasında, sığınmacıların çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış vekaletnamelerini ibraz ettikleri anda, esas gruptan ayırılmış, sınır ve gümrük kontrolünden geçişleri yapılarak sınır servisi binasının dışarısına çıkarılmışlardır. Heyet üyelerinin sığınmacıların evraklarının kontrol edildiği odada kalmalarına asla izin verilmemiştir. Polonya sınır muhafızları, Heyet üyeleri tarafından prosedürde işledikleri ihlallere ilişkin uyarılara ya herhangi bir tepki vermemiş ya da doğrudan kendi yetkilileri ile iletişime geçmeleri şeklinde tavsiyede bulunmuştur. Heyet üyelerinin etkileşimde bulunduğu sınır muhafızlarının kimliklerini tespit etmeleri de imkansızdır, zira yetkililer isimlerini vermeyi reddetmekte, üniformalarında da ne isimlerini ne de sicil numaralarını gösterir herhangi bir bilgi yer almaktadır. Yolcuların arda kalanlarından sığınmacıların ayrılarak izole edilmiş bir odada belgelerinin kontrol edilmesi prosedürü büyük ihtimalle, sığınmacıların başvuruda bulunduklarına yönelik bir kanıtı engellemek ve prosedüre ilişkin ihlalin belgelenmesini önlemek amacını taşımaktadır. 9 Eylül 2016 tarihinde Heyet üyelerinden 2’si Polonya topraklarına girişl yapabilmek için gerekli maddi kaynakları olmadığından bahisle gözaltına alınmış ve kısa bir süre için (3 saatten daha az bir süre) izole edilmiş bir durumda tutulmuştur. Uluslararası koruma arayan sığınmacıların başvurularının alınmasının reddi konusundaki resmi tutumu tespit edebilmek amacıyla, Heyet üyelerinin sınır servisi şefleriyle konuşmaya yönelik 7, 14 ve 15 Eylül 2016 tarihlerinde girişimde bulunmuştur. 7 Eylül 2016 günü Heyet üyeleri sınır geniş noktasındaki şef ile konuşmuş ve buradan Komutan’ın bürosuna (Voyska Polskiego Caddesi 164 numara) yönlendirilmişler, burada da kendisini büro şefi olarak tanımlayan bir şahıs ile görüşmüştür. 14 ve 15 Eylül 2016 tarihlerinde ise şef Heyet üyeleri ile görüşmeyi reddetmiş; ve bir başka sınır servisi temsilcisi Heyet üyeleri ile aynı odada bir görüşme gerçekleştirmiştir. Tüm görüşmelerde, Polonya Sınır Servisi temsilcileri, sınırdaki durum hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olduklarını, sınıra gelenlerden sığınma başvurusunda bulunanların sayısının çok az olduğunu ve sınır muhafızlarının tüm faaliyetlerinin hukuk kuralları çerçevesinde yürütüldüğü şeklinde yanıtlar alınmıştır. Heyet üyelerinin prosedürü izleme ve sığınmacıların işlemlerini aldıkları vekaletle neden yürütemediklerine ilişkin sorularına ise yanıt verilmemiştir. 10 Eylül 2016 günü Heyet üyeleri tren istasyonundaki sığınmacılardan ayrılarak izole edilmişlerdir.

Heyet üyeleri bir sığınmacıya eşlik ettiği her seferde, Çeçen sığınmacıların sözlü ve yazılı olarak uluslararası korumadan yararlanmaya ihtiyaçları olduğunu belirttiklerine şahitlik etmiştir. Eşlik edilen aileler ayrıca pasaport kontrolü sırasında yazılı başvurularını da sunmuştur. Birkaç ailenin aktardığına göre, “mülteci” ya da “sığınmacı” kelimelerini yazmaya çalıştıkları giriş reddi vurulan belgeler ve kopyalarıyla birlikte ellerinden alınmaktadır. Bazı sığınmacılar sınır muhafızlarının saygısız ve kaba tutumları ile yaptıkları ironileri de bildirmiştir. Sınır geçiş noktalarına yerleştirilmiş görüntü ve ses kayıt cihazlarının kayıtları bu raporda bahsedilen gerçeklerin kanıtı vazifesini görebilecektir.

Eşlik edilen ailelerin hiçbirisi sığınma talebinde bulunmayı ve sınırı geçmeyi başaramamıştır. Heyet üyeleri sınır muhafızlarının yasadışı hareketleri ve prosedür ihlalleriyle ilgili olarak sığınmacıların 32 adet şikayetlerini hazırlamalarına ve Polonya Sınır Servisi Baş Komutanlığı’na göndermelerine yardımcı olmuştur.

Polonya’nın imzacısı olduğu, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuksal Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi’nin 33. Maddesi, “Hiçbir Taraf Devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade etmeyecektir” demektedir.

Heyet uzmanlarına göre, mevcut durum (yukarıda tasvir edildiği üzere) ve Polonya sınır muhafızlarının hukuk dışı eylemleri sığınma hakkını ihlal etmekte ve gerçekte insan onurunu zedeleyici zalimane bir tutumdur.

VII. Tavsiyeler

Polonya yetkililerine:

1. Brest – Terespol Sınır Bölgesi’nde zulümden kaçan ve sığınma hakkı arayan yabancılarla ilgili olarak ulusal hukukunuza ve uluslararası normlara uygun hareket edilmesini sağlayın.
2. Terespol kentindeki Sınır Muhafız Servisi’nin çalışanlarının eylemlerinin değerlendirilmesi için acilen birimler arası bir soruşturma yürütmeye başlayın.
3. Sınır kontrol noktasında ulusal ve uluslararası insan hakları organizasyonlarından gözlemcilere izin verin.
4. Güncel olarak devam eden akım temelinde, çok büyük sayıda mültecileri simultane biçimde alacak teknik ve organizasyonel kapasiteyi temin edin.
5. Mevcut krizi çözüme kavuşturmak için Belaruslu yetkililerle koordine biçimde hareket edin.

Polonya Cumhuriyeti İnsan Hakları Temsilcisi’ne:

6. Yetkileriniz ışığında, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak durumun bir açıklamasını talep edin.
7. Brest – Terespol Sınır Bölgesindeki durumun sürekli biçimde gözlemlenmesi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi için doğrudan personel görevlendirilmesini sağlayın.

Avrupa Birliği’nin Yetkili Makamlarına:

8. Mevcut probleme dikkatinizi verin ve insan hakları ihlallerini engellemek için Polonyalı yetkililer üzerinde etkinizi kullanın.
9. Brest – Terespol Sınır Bölgesindeki yerel göçmen krizini çözmek için gerekli faaliyetlerin yerine getirilmesi konusunda iktiza eden kaynak yardımını temin edin.

Göç ve Sığınma Alanında Çalışan İnsan Hakları Organizasyonlarına, Ayrıca Onların Belarus ve Polonya Birimlerine:

10. İnsan haklarını engellemek için durumu inceleyin, sürekli gözetim altında tutun ve Polonyalı yetkililer üzerinde baskı oluşturun.
11. Brest kentindeki sığınmacılara yasal, tıbbi ve insani yardım sağlayın.

Belarus Yetkililerine:

12. Sığınmacıların güvenli hijyen koşullarını temin etmek için ayrıntılı önlemleri faaliyete geçirin.
13. Kullanılabilir kaynaklar çerçevesinde, transit sığınmacı ailelerine kısa süreli (90 günden fazla olmayacak şekilde) kalacak yer temin edin. Bunlar spor salonları, kamu konaklama birimleri, kiralık evler olabilir.

Katkıda Bulunanlar:
Iryna Arekhouskaya, Hanna Badziaka, Anna Baranovskaya, Kaciaryna Bychak, Alena Chekhovich, Vałdzis Fuhaś, Darya Halavashka, Elena Kachanovich-Shlyk, Yuliya Kalodkina, Paulina Kałtavićanka, Roman Kisliak, Alexey Kozliuk, Ivan Krautsou, Nasta Loika, Giulia Manca, Tatsiana Mastykina Mikhail Matskevich, Viachaslau Panasiuk, Maximilian Piakarski, Maria Skorokhod, Tatsiana Tsyulia, Laksiej Vasileuski, Alexander Vasukovich, Diana Yakovleva ve diğerleri.

İnsan Hakları İçin Helsinki Vakfı’nın
Katkılarıyla

Türkçe’ye Tercüme Eden:
Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosluğu

Kapak Fotoğrafı:
© Alexander Vasukovich / Brest / 2016

İletişim:
Human Constanta
Minsk, Belarus
www.facebook.com/HumanConstanta
HumanConstanta@gmail.com

Bu raporu PDF olarak bilgisayarınıza indirmek için BURAYI tıklayın.

Hatırlatalım, Brest-Terespol sınırındaki Çeçen sığınmacılara yardım etmek isteyenler için Norveç’te Çeçen Gençlik Koordinasyon Komitesi banka hesap numarasını yayınlamıştı. Türkiye’den şu ana kadar yardım kampanyasına katılım olmadığından, ilgili hesap numarasını yeniden yayınlıyoruz:

Hesap Sahibi: Chechen Youth Association (Norveç)
Banka Hesap Numarası: 1215033456651 ($ USD)
Swift No: DNBANKOKKXXX

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.