Meclis-ül Şura Hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi

Meclis-ül Şura Hakkında Bakanlar Kurulu Kararnamesi

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev, Bakanlar Kurulu’nun “Meclis-ül Şura” organının yeniden faaliyete geçirilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar hakkında bir kararnameyi imzalayarak yayınladı.

Konsolosluğumuz tarafından Türkçe’ye tercüme edilen kararname aşağıda yer almaktadır:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

K A R A R N A M E

No. 15                                                                                                                                                                                   07.11.2016

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya V. Devlet Başkanı Dokka Umarov tarafından, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devletinin anayasal düzenini yıkmaya ve Çeçen halkının bağımsızlık dayanağını yok etmeye yönelik gerçekleştirilen yasadışı cezai eylemin bir sonucu olarak, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’nın yürütme erkinin yasal faaliyetleri bir belirsizlik içerisine girmiş ve bu durum silahlı kuvvetlerimizin düzenini bozmuş, direniş kuvvetleri arasında bölünmeler olmuş ve çeşitli gruplar birbirlerine karşı düşmanlık besler hale gelmiştir.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 1. maddesinde, “Çeçen Cumhuriyeti’nin devlet egemenliği ve bağımsızlığı; bölünmez ve değiştirilemez olup, devlet organlarının yetkilerine dahil değildir” şeklinde bir düzenleme yer almaktadır. Bu açıklama, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’nın bağımsızlık ve egemenliğine yönelik herhangi bir kimse tarafından gerçekleştirilen eylemlerin hukuk dışı olduğunu belirlemektedir.

Bu bağlamda, Dokka Umarov’un eyleminin herhangi bir yasal dayanağı yoktur, anayasa ihlalidir ve Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’nın bağımsızlığını ve egemenliğini hedef almasından münasebetle cezai bir fiildir.

Şunu kabul etmeliyiz ki, kanun koyucu tarafından yasal bir kördüğüm oluşturularak, savaş zamanında veya ülkenin işgal altında olması durumunda, iktidarın yasal ve idari birimlerinin faaliyet göstermesinin imkansız hale geldiği zamanlarda çeşitli yasaların askıya alınmasına olanak kılınmıştır.

Nitekim kanundaki bu boşluk, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Devlet Başkanları Djokhar Dudayev ve Aslan Maskhadov tarafından fiili uygulamalar ile doldurulmuştur. 1994 yılında Rusya Federasyonu ile Çeçen Cumhuriyeti İçkerya arasında yaşanan I. savaş döneminde, 12 Mart 1992 tarihli Anayasa’ya ve 22 Aralık 1991 tarihli “Çeçen Cumhuriyeti’nin Savunulması” konulu yasaya, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya’nın “Askeri Konumlanışı” konulu yasaya uygun olarak, savaş zamanında geçerli olmak kaydıyla yasama organının görev ve yetkileri “Devlet Savunma Komitesi”ne (DSK) verilmiştir. I. Rus-Çeçen Savaşı’nın sona ermesine müteakip olağanüstü hal ve seferbeliğin kaldırılmasıyla bağlantılı olarak DSK faaliyetlerini sonlanmıştır. Aynı şekilde, Rusya Federasyonu’nun Çeçenya’da başlattığı ikinci askeri saldırı nedeniyle, Devlet Başkanı Aslan Maskhadov, 6 Ekim 1999 tarihinde bir kararname yayınlayarak bu yapıyı yeniden faaliyete geçirmiştir. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Devlet Savunma Komitesi, 2002 yılında Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Meclis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi adını almıştır (04.07.2002 tarihli kanun).

Savaş koşulları nedeniyle ÇİC Meclis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi’nin büyük bir bölümü hayatını kaybetmiştir. Bundan dolayı, mevcut durum ve şartlar temelinde Çeçen Cumhuriyeti İçkerya vatandaşlarının ve toplumsal kurumların talepleri dikkate alınarak, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu tarafından ÇİC Anayasası’nın 79, 80 ve 81. maddelerine uygun olarak aşağıda yer alan kararlar alınmıştır:

1. ÇİC Meslis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi’nin yeni üyelerin katılımıyla faaliyetlerinin devamın etmesi sağlanacaktır.

2. ÇİC Meslis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi’nin yeni yapısının oluşturulmasına, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Devlet Başkanı Aslan Maskhadov tarafından atanmış Meslis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi’nin hayatta olan Daimi Üyeleri görevlendirilmiştir.

3. İş bu karar imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı
Akhmed Zakayev

© Ickerya.com

Leave a Comment