ÇİC Hükümetinden Yeni Kararnameler

ÇİC Hükümetinden Yeni Kararnameler

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümetinin eğitim, enformasyon ve halkla ilişkiler konularında aldığı yeni kararlar Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev’in imzasıyla yayınlandı.

Fahri konsolosluğumuz tarafından Türkçe’ye tercüme edilen Bakanlar Kurulu Kararnameleri aşağıda yer almaktadır:

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.A-22                                                                                                                                                             10.07.2017

Muhaceret şartlarında bilimsel araştırma çalışmaları sadece dil ve kültürün geliştirilmesinde önemli bir bağlantı olmamalı, bunun yanı sıra Çeçen halkının çıkarlarına hizmet etmeli ve Çeçen devletinin işgalden arındırılması davasına katkıda bulunmalıdır.

Mevcut koşullar altında, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti, tarihsel anavatanlarını terk etmek zorunda kalan ve dünyanın dört bir yanında sığınma hakkı elde eden Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devletinin değişik kategorilerindeki vatandaşlarıyla etkileşim yöntem ve biçimlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Bu bağlamda, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu, ÇİC Kültür, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın bünyesinde ve personel yapısında değişikliklere gitmenin gerekli olduğunu değerlendirmektedir.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu yukarıda sözü geçen tüm hususlar dikkate alınarak Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, aşağıdaki kararları almıştır:

1. Personel değişikliğiyle bağlantılı olarak, Dalkhan Khojayev Beşeri Bilimler Enstitüsü’nün Yöneticisi Djambulat Suleymanov bu görevden alınmıştır.

2. Dalkhan Khojayev Beşeri Bilimler Enstitüsü’ne yönetici olarak Tarih dalında doktara yapmış, Prof. Akhmed Alibekov atanmıştır.

3. Bu kararın yerine getirilmesinden Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Alim-Paşa Soltıkhanov sorumlu kılınmıştır.

4. İş bu karar yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı


Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.A-23                                                                                                                                                              10.07.2017

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişimin sadece insanları yanıltmakla kalmayan, aynı zamanda bireysel vatandaşların, sosyal ve ulusal grupların, hatta tüm bir devletin şeref ve onurunu zedeleyecek kasıtlı neşriyatların yayılmasını kolaylaştırdığı bir ortamda, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu, “Devlet Enformasyon Politikası”nı güçlendirecek bir takım önlemlerin alınmasını gerekli görmektedir.

Bu bağlamda, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu, bakanlar kurulu bünyesinde görev yapacak ÇİC Enformasyon Politikası Devlet Komitesi’nin kurulmasını elzem olduğuna inanmaktadır.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu yukarıda sözü geçen tüm hususlar dikkate alınarak Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, aşağıdaki kararları almıştır:

1. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu nezdinde ÇİC Enformasyon Politikası Devlet Komitesi kurulmuştur.

2. ÇİC Enformasyon Politikası Devlet Komitesi Başkanı olarak Adam Batmanov atanmıştır.

3. ÇİC Enformasyon Politikası Devlet Komitesi Başkanı Adam Batmanov, 2 hafta içerisinde ÇİC Bakanlar Kurulu’na kurulan komitenin personeli ve çalışma yöntemleri hususunda onaylanmak üzere bir öneri sunacaktır.

4. Bu kararın yerine getirilmesinden Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı olarak bizzat şahsım sorumludur.

5. İş bu karar yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı


Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.A-24                                                                                                                                                              10.07.2017

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu’nun çalışmalarının zamanında ve tam olarak aktarılabilmesi, aynı zamanda Rusya’nın Çeçen karşıtı propogandasına etkili biçimde karşı konulabilmesi amacıyla, ÇİC Bakanlar Kurulu, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı’na bakanlar kurulu bünyesinde halkla ilişkiler konularında görev yapacak bir asistan atanmasının gerekli olduğuna kanaat getirmiştir.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu yukarıda sözü geçen tüm hususlar dikkate alınarak Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, aşağıdaki kararları almıştır:

1. Mekkekhan Berdiyev, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı’nın Halkla İlişkiler Asistanı olarak atanmıştır.

2. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı’nın Halkla İlişkiler Asistanı Mekkekhan Berdiyev, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Basın Servisi’nin yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.

3. İş bu karar yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.