ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Kuruldu

ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Kuruldu

Yayınlanan bir kararname ile Devlet Savunma Komitesi Meclis-ül Şura’nın yapısınının ve isminin değiştirildiğini duyuruldu.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosluğu tarafından Türkçe’ye tercüme edilen kararname ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla

KARARNAME

No.1
14.09.2017

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya topraklarının tamamen işgal altında bulunması ve çeşitli Rus işgalci yapılarından bağımsızlık ve özgürlüğünü elde etmeye çalışan Çeçen halkının kitlesel zulme maruz kalması nedeniyle, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devletinin yurtdışındaki yürütme organları, ülkenin işgalden kurtarılması ve bağımsızlığın yeniden tesis edilmesi amacıyla mücadele yöntemleri ve yönetim biçimlerinde değişiklikler gerçekleştirmeye mecbur kalmıştır.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Savunma Bakanlığı Devlet Savunma Komitesi, siyasi gerçeklikten hareketle, devletin ve devlet kurumlarının temel yapısını korumak için Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Devlet Savunma Komitesi Yönetmeliği’nde gerekli değişikliklerin yapılmasının uygun olacağı kanaatini taşımaktadır.

ÇİC topraklarında yasama ve yürütme erklerinin faaliyetlerini sürdürmesinin imkansız bir hal alması ve değişen koşullar nedeniyle, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Devlet Başkanı’nın 5 Ekim 1999 tarihli kararnamesi, ÇİC Devlet Başkanı’nın 6 Ekim 1999 tarihli kararnamesinin 1 numaralı eki ışığında 04.07.2002 tarihli kanun ile faaliyete geçirilen Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Meclis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi şu kararları almıştır:

1. ÇİC Meclis-ül Şura Devlet Savunma Komitesi’nin adı ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi olarak değiştirilmiştir.

2. Bu kararnamenin ilk paragrafı ve 5 Ekim 1999 tarihli kararnamenin 5. maddesi uyarınca, ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi şu şekilde oluşturulmuştur:

a. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı tarafından atanır.

b. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi şu üyelerden oluşur: ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı (görevdeki), ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı I. Yardımcısı (atama ile), ÇİC Dışişleri Bakanı (görevdeki), Devlet Bakanı (atama ile), sekreter ve üyeler.

c. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı, ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin başıdır.

d. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin üyelerinin sayısı Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

e. Hastalık, ölüm ya da herhangi bir nedenden ötürü Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı’nın komitenin başkanlığı görevini yerine getiremediği hallerde ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı I. Yardımcısı bu komitenin başkanın görevlerini Başkan Vekili olarak yerine getirir.

f. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin Başkan Vekili, 3 ay içerisinde uluslararası bir kongre ya da konferan organize eder; bu organizasyona Avrupa’daki Çeçenler Halk Meclisi / K1noyn Khetaşo, Çeçen İhtiyar Heyeti, Gençlik grupları ve diğer sivil hareketlerin temsilcileri katılır. Katılımcılar, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı görevi için adayları önerir ve bu adaylar üzerine görüşerek karar verir.

g. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu ve ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Başkanı’nın öldürülmesi, Rusya Federasyonu ya da diğer devletlerin düşman güçlerince esir alınması veya ikraha maruz kalması halinde de ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi üyeleri geçici bir başkan seçerek e bendinde belirlenen metodu uygular.

3. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Yönetmeliği’nde yapılan ve onaylanan değişiklikler Ek-1’de yer almaktadır.

4. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’ne dahil edilen yeni katılımcılar Ek-2’de yer almaktadır.

5. İş bu karar imzalandığı anda yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Başkanı

*********

Ek-1

ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Yönetmeliği

1. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Başkan Yardımcıları arasındaki görev dağılımı, ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Başkanı tarafından yapılır.

2. Aşırı derecede önemli devlet konularını tartışmak ve bu konularla ilgili hazırlıklar yapmak, ayrıca daha etkili bir çalışma gerçekleştirmek üzere, ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması Devlet Komitesi, bu komitenin üyesi olmayan kişilerden bir “Danışma Konseyi” kurma hakkına sahiptir. Danışma Konseyi’nin üye sayısı ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması Devlet Komitesi Başkanı tarafından belirlenecektir.

3. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin toplantı usulleri ve kararların kabulü yönetmelikle belirlenir.

4. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin acil bir toplantı gerçekleştirmesine ilişkin usul ve esaslar bu yönetmeliğe dayanmaktadır.

5. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nce ele alınan konular ve varılan kararlar kamuoyuna açık ya da kapalı nitelikte olabilir.

6. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi ayda 1 kereden az olmamak üzere biraraya gelir. Komitenin olağanüstü toplantıları ise gerektiğinde ya da komite üyelerinin talebi üzerine gerçekleştirilir.

7. Karar alınabilmesi için toplantı yeter sayısında katılımcı ve mevcut katılımcıların 2/3’ünün kabul oyu gerekir. Teklife ilişkin oylamada kabul ve ret oylarının eşit çıkması halinde, ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Başkanı’nın oyu belirleyicidir.

8. ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi’nin daha etkin bir çalışma yürütebilmesi için, gündemdeki konuyla bağlantılı olarak danışmanlar, uluslararası uzmanlar ya da avukatlar toplantıya iştirak edebilir.

*********

Ek-2

ÇİC’nin İşgalden Kurtarılması için Devlet Komitesi Üyeleri

1. Aliyev Aslan
2. Akhmayev İstamul
3. Akhmedov Musa
4. Dokudayev Ayubkhan
5. Djakayev Mairbek
6. İbragimov Magomed
7. İsmail Aykum Jaffar
8. Maskhadov Anzor
9. Murtazaliyev Umar
10. Nikarkho İbragim
11. Azamat Salamov
12. Takalaşev Magomed
13. Khalid Şamil
14. Khamid Umalt
15. Tsikmayev Akhmed
16. Erbiyev Şamil

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.