BM Genel Sekreteri Guterras’a Başbakan Akhmed Zakayev’den Çağrı

BM Genel Sekreteri Guterras’a Başbakan Akhmed Zakayev’den Çağrı

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterras’a bir çağrıda bulunarak Çeçen halkının self-determinasyon hakkının gündeme alınmasını talep etti.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Basın Servisi tarafından yayınlanan ve Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosluğu tarafından Türkçe’ye tercüme edilen basın bildirisinin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Hükümeti Basın Bildirisi

22 Eylül 2017 günü, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti adına Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterras’a bir mektup gönderen Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev, Çeçen halkının çözüme kavuşturulmamış problemini hatırlattı.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı, BM Sömürgeciliğin Sonlandırılması Özel Komitesi’nin yürüttüğü çalışmada kendi yönetimine kavuşamamış 16 bölgenin konu edildiğinden bahisle Çeçen sorununun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen “Sömürgeciliğin Sonlandırılması için Üçüncü Uluslararası On Yıllık Eylem Planı : 2011 – 2020” kapsamı dahilinde değerlendirilmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Başbakan Zakayev, mektubunda kendi topraklarıyla, kendisine ait dili ve kültürüyle Çeçen halkının, Rusya ile bağımsız varoluş hakkı için yüzyıllardır çetin şartlarda savaşmasına rağmen, Çeçen halkının topraklarının inceleme konusu yapılan 16 bölge içerisinde yer almamasına vurgu yaptı.

“Modern dünya, 1991 yılında bağımsızlığını ve egemenliğini ilan eden Çeçen Cumhuriyeti’ni kendi topraklarına katma arzusundaki Rusya’nın yürüttüğü barbarca ve suçlarla dolu savaşlara şahit oldu. Bizler, uluslararası organizasyonların ve Batılı ülkelerin siyasi elitlerinin bu gerçeği dikkate almadıklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullanan ÇİC Başbakanı Akhmed Zakayev, mektubuna Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1514(XV) sayılı 14 Aralık 1960 tarihli kararına, bu kararda yer alan “Halkların yabancı tahakkümüne, hakimiyetine ve sömürüsüne tabi bulunması temel hakların inkarıdır. Bu durum Birleşmiş Milletler Şartı’na aykırıdır, dünya barış ve işbirliği önünde de bir engeldir” ifadelerine atıfta bulunarak devam etti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2007 yılında kabul edilen “Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi”nde yer alan “Yerli halklar özgürdür ve diğer tüm halklarla eşittir”, “Yerli halklar kendi geleceklerini kendileri belirleme hakkına sahiptir. Bu hakkın doğası dolayısıyla, kendi siyasi statülerini belirleme, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmaları için izlenecek yolu özgürce seçme hakkına sahiptir”, “Yerli halklar asimilasyona zorlanmama veya kültürlerinin yok edilmesine maruz kalmama hakkına sahiptir” şeklindeki maddelere atıfta bulunan ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı, ayrıca BM İnsan Hakları Evransel Bildirgesi ve uluslararası insan hakları hususunda belirtilen tüm insan hakları ve temel özgürlüklerin tam olarak yaşama hakkının bulunduğuna vurguda bulundu.

Mektupta, Rusya Federasyonu içerisinde yaşayan Çeçenlerin özgürlüklerinin ve temel haklarının da açık bir şekilde ihlal edildiği belirtilirken, Rusya Federasyonu Anayasası’nda ifade bulan doğal kaynaklar ve toprak sahipliği ile ilgili maddelerin de bu ihlallerin teyidi olduğu bilgisine de yer verildi.

Başbakan Zakayev, bahsettiği hususların, diğer tarihsel ve modern gerçekliklerin, Çeçen halkının meşru self-determinasyon hakkını kullanmaktan men edildiğini gösterdiğini, Çeçen halkının 200 yılı aşkın bir süredir sistematik biçimde Rus yöneticiler tarafından yok edildiğini, 1994 ve 1999 yıllarındaki son savaşların bir sonucu olarak Çeçenlerin nüfusunun 1/4’ünü yitirdiğini, bugün ise Rus askeri gücüyle ezilmiş Çeçenlerin aşağılanmakta olduğunu, tüm bunların Çeçenya’nın Rusya Federasyonu içerisinde bir sömürge statüsünde olduğunu kanıtladığını belirtti.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev, mektubunu liderliğini yaptığı Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterras’a hitaben yaptığı, Çeçen halkının kendi kaderini tayin etme (self-determinasyon) hakkının BM Genel Kurulu’nda ele alarak tartışılması çağrısıyla sonlandırdı.

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.