İmza Kampanyası: Çeçenya’daki Soykırım Nedeniyle V. Putin ve Avanesi UCM’de Yargılansın!

İmza Kampanyası: Çeçenya’daki Soykırım Nedeniyle V. Putin ve Avanesi UCM’de Yargılansın!

Uluslararası Barış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Said-Emin İbragimov, ÇİC Türkiye Fahri Konsolosluğu’na gönderdiği bir eposta ile 23 Şubat 2018 günü Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Rusya Federasyonu yöneticileri aleyhinde Çeçenya’da işledikleri soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları hakkında soruşturma talebiyle başvuruda bulunulduğunu bildirmiştir.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Federasyonu’nun tesiri altında kalmadan objektif bir karar verebilmesi için kamuoyu desteğinin şart olduğuna dikkat çeken Said-Emin İbragimov, aşağıda yer alan çağrı metni ile duyarlı herkesi imza kampanyasına katılmaya davet etmektedir. İmza kampanyasına katılmak isteyenler BURADAKİ LİNKİ TIKLAYARAK Change.org adlı internet sitesinde yer alan metni imzalayabilirler.

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları” Derneği’nden Çağrı

İnsan Hakları Organizasyonlarına, Siyasi Partilere, Sivil Hareketlere, Medya Mensuplarına, Hukukun Üstünlüğü ve Barış Destekçilerine Çağrı!

Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları” Derneği Başkanı Said-Emin İbragimov, 23 Şubat 2018 günü saat 15:00’de Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM), V.V. Putin başkanlığındaki Rusya Federasyonu’nun siyasi ve askeri liderliği tarafından Çeçen halkına karşı işlenen suçların objektif bir şekilde araştırılması hususunda bir soruşturma açılması talebiyle başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesine, Rusya Federasyonu tarafından Çeçenya’da işlenmiş soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve işgal suçlarına ait kanıtların yer aldığı 200 sayfalık bir çalışma da eklendi.

Belgelerin mahkemeye teslim edilmesi için Said-Emin İbragimov ve Alim-Paşa Soltıkhanov resmi bir mektup ile UCM’ye davet edildi. Belgelerin teslim edilmesi sırasında, UCM temsilcileriyle gerçekleştirilen görüşmede, Çeçen insan hakları savunucusu 42 binden fazlası çocuk olmak üzere 250 binin üzerinde sivilin öldürüldüğünü, yüzbinlerce kişinin yaralandığını, bir o kadar kişinin mülteci konumuna düştüğünü, insanların kaçırıldığını ve binlerce kişinin akıbetinin bilinmediğini, uydurma suçlamalarla binlerce kişinin uzun sürelerce esir edildiğini, işkence gördüğünü ve yargısız infaza uğradığını, bu ve benzeri suçlar ile Çeçen halkına maddi ve manevi zararlar verildiğini belirterek suçlulardan hesap sorulması gerektiğini vurguladı. Üst düzey devlet görevlisi suçluları dünya üzerinde yargılayabilen tek makam olan UCM’nin temsilcileri, tarihsel misyonlarını yerine getirmek ve eğer suçları kanıtlanır ise suçluları cezalandırmak üzere İbragimov’un sunduğu nedenlerden ötürü başvuruyu kabul etti. Zira bu talep reddedilmiş olsaydı, küresel adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak üzere dünya toplumunun harcadığı tüm çabalar hükümsüz kalacak ve evrensel olarak kabul gören işlenen suçlardan ötürü herkesin yargılanması gerektiği prensibi reddedilmiş olacaktı.
Sonuç olarak, Çeçen halkının pek çok neslinin hayalini kurduğu üzere adaletin muhakkak bir gün yerine geleceği ümidiyle tarihsel bir eylem gerçekleştirilmiş oldu. Şu andan itibaren de, Rusya’nın siyasi ve askeri liderliğini ciddi suçlar ile itham eden belgeler UCM’nin arşivlerinde bulunacak, bu da bu belgelerin görmezden gelinmesini imkansız kılacaktır.

Ceza dosyasının açılması, bağımsız ve objektif bir soruşturma ve suçlulara Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde adilane bir hüküm verilmesiyle küresel barış için emsal bir karar alınmış olacaktır. Herhangi bir limit olmaksızın sorumluların yargıdan kaçamayacağını gösterecek böylesine bir emsal karar, potansiyel suçluları tartışma konusu olan sorunları savaş ve sivillerin topluca katledilmesinden ziyade barışçıl ve yasalara uygun biçimde çözmeye zorlayacaktır. Bu durum barış ve insan uygarlığı adına sadece UCM’nin, Çeçenya ve Rusya’nın dürüst vatandaşlarının değil ama tüm dünya kamuoyunun çıkarınadır.

Bununla birlikte, bu suçluların güçlü ve sinsi olduklarını da unutmamalıyız. Sorumluluktan kurtulmak için ise bilgi paylaşımını bloke etmek, gözdağı verme mekanizmalarını harekete geçirmek, UCM’nin yargılama yetkisini tanımamak ve benzeri daha pek çok şeyi yapmaktan geri kalmayacaklardır. Ancak barışçıl bir halkı katletmelerini “terörle mücadele operasyonu” adını kullanarak dünya kamuoyunu yanıltamayacaklar ve 23.02.2018 tarihinde UCM önünde kendilerine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak masumiyetlerini asla kanıtlayamayacaklardır, bu da bu suçluların er ya da geç hapisle tanışacakları manasına gelmektedir.

Putin tarafından liderlik edilen savaşların (Ukrayna ve Suriye’de) durdurulması ve yeni kurbanların doğmasının engellenmesi tüm dünyanın çıkarınadır. Bu amaçla, dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunuyoruz : adaletin ve hukukun üstünlüğü için, özgürlük ve insan haklarından nefret edenlere karşı küresel bir hareket ile birleşelim.

Not: Lütfen bu bilgiyi mümkün olduğunca geniş bir kitle ile paylaşın ve V.V. Putin liderliğindeki Rus askeri ve siyasi yetkililerce işlenen suçların Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde bağımsız ve objektif bir soruşturmaya konu edilmesi ve akabinde UCM’de bir ceza davası açılması için imza toplamaya başlayın.

Said-Emin İbragimov
Uluslararası “Barış ve İnsan Hakları Derneği” Başkanı

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.