22 Şubat 2019 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

22 Şubat 2019 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti Bakanlar Kurulu’nca alınan kararlar, 22 Şubat 2019 tarihinde Bakanlar Kurulu Başkanı Akhmed Zakayev imzasıyla yayımlandı.

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.31                                22.02.2019

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümetinin “Yurtdışı Diplomatik Misyonlarına” ilişkin yönetmeliğine uygun olmak üzere, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye ve Orta Doğu Genel Temsilcisi Uvays Akhmadov görevinden alınmıştır.

2. Kararın uygulanmasından ÇİC Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva yetkili kılınmıştır.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

***

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.32                                22.02.2019

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümetinin “Yurtdışı Diplomatik Misyonlarına” ilişkin yönetmeliğine uygun olmak üzere, Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva’nın tavsiyesiyle, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devletinin çıkarlarını korumak ve vatandaşlarını temsil etmek, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu’daki yetkili kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak için, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Zubair Visitayev, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye ve Orta Doğu Genel Temsilcisi olarak atanmıştır.

2. Kararın uygulanmasından ÇİC Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva yetkili kılınmıştır.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

***

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.33                                22.02.2019

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümetinin “Yurtdışı Diplomatik Misyonlarına” ilişkin yönetmeliğine uygun olmak üzere, Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva’nın tavsiyesiyle, İsveç’teki temsilcilik büromuzun çalışmalarını güçlendirmek için, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Deni Khasaner, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümeti İsveç temsilcisinin yardımcısı olarak atanmıştır.

2. Kararın uygulanmasından ÇİC Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva yetkili kılınmıştır.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

***

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.34                                22.02.2019

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Dini İşler ve Şeriat Hukuku Komisyonu Başkanı Huseyn Magomadov görevinden alınmıştır.

2. Kararın uygulanması yerine getirilmiştir.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

***

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.35                                22.02.2019

Dini İşler ve Şeriat Hukuku Devlet Komisyonu’nun çalışmaları son derece dikkat gerektiren ve dengeli bir biçimde yürütülmesi icap eden bir formdadır. İnternetin dini konular dahil olmak üzere tüm alanlarda hakimiyetini kurduğu günümüz dünyasında bu alanda yürütülecek çalışmalar da son derece büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu bakımdan sadece dini bilgiye sahip olmak yeterli gelmemekte, aynı zamanda sabır kabiliyetine de ihtiyaç duyulmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere ve Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Arbi Magomadov, Dini İşler ve Şeriat Hukuku Devlet Komisyonu Başkanı olarak atanmıştır.

2. Kararın uygulanmasından Bakanlar Kurulu Başkanı I. Yardımcısı Alim-Paşa Soltıkhanov yetkili kılınmıştır.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

***

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın Adıyla!

KARARNAME

No.37                                22.02.2019

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya hükümetinin “Yurtdışı Diplomatik Misyonlarına” ilişkin yönetmeliğine uygun olmak üzere, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devletinin çıkarlarını korumak ve vatandaşlarını temsil etmek, ayrıca Letonya Cumhuriyeti’ndeki yetkili kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak için, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Anayasası’nın 79, 80 ve 81.maddeleri ışığında, Bakanlar Kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

1. Andris Rugens, Çeçen Cumhuriyeti İçkerya devleti Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu olarak atanmıştır.

2. Kararın uygulanmasından ÇİC Dışişleri Bakanı Aminat Saiyeva yetkili kılınmıştır.

3. İş bu kararlar yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Akhmed Zakayev
ÇİC Bakanlar Kurulu Başkanı

© Ickerya.com

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.