dcSbIxHj2Dg

Toplam yüz ölçümü 19.300 kilometrekare olan Çeçen Cumhuriyeti İçkerya (ÇİC), Kuzey Kafkasya’nın güneydoğusunda yer almaktadır.

Ülkenin hemen hemen tüm sınırları Rusya Federasyonu’na komşu olup, tek bağımsız komşusu güneyinde yer alan Gürcistan‘dır. Çeçenya’nın doğusunda ve güneydoğusunda Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti, batısında İnguşetya Cumhuriyeti, kuzeyinde Stavropol Kray ve Kalmukya Cumhuriyetleri bulunmaktadır.

Çeçenya’nın coğrafi yapısı incelendiğinde, ülkenin kuzeyi ve kuzey doğusu kurak steplerle kaplı olduğu; güney ve güneydoğu parçalarının ise Büyük Kafkasya dağları zinciri boyunca yer aldığı birbiri ardına dizili vadilerden oluştuğu görülmektedir. Ülkenin diğer bölgeleri ise ovalar ve dağ eteklerindeki bayırlardan müteşekkildir.

Ülkenin ve aynı zamanda Doğu Kafkasya’nın en yüksek noktası, deniz seviyesinden 4493 metre yükseklikte yer alan Tebulosmta Dağı olup, bu dağ Çeçenya ve Gürcistan arasındaki sınırı teşkil eder ve Kazbek Dağı’na kadar uzanır.

Çeçenya’nın batısında yer alan Sunja ve Terek vadileri, ülkenin tarım merkezleridir.

Ülkenin ana yeraltı kaynağı petrol olmakla birlikte, ülke topraklarında çok çeşitli minerallere rastlanılmaktadır. Ülke ağaçları ve yer altı suları ile de ünlüdür.

Çeçenya’nın yazları sıcak, kışları ise soğuk geçmekte olup, dağlık bölgelerde hava sıcaklıkları daha düşük, yağış oranları ise daha yüksektir.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya, Moskova ile aynı saat diliminde yer almaktadır (UTC +0300)

ÇİC’nin başkenti Sunja Nehri boyunca kurulu bulunan Grozny‘dir. Rusça, “korkunç”, “tehdit edici” ya da “dehşet verici” anlamlarına gelen Grozny, 1818 yılında işgalci Rus İmparatorluğu tarafından Sunja Nehri üzerinde bir kale olarak kurulmuş, Rus İmparatorluğu’nun Kafkas-Rus Savaşları sonunda bölgede kolonizasyonunu tamamlamasıyla bir kente dönüşmüştür. Kentin, Çeçenler arasındaki eski adı “Sölj-Kala“dır, ancak, kentin ismi 1996 yılında ÇİC II.Devlet Başkanı Zelimkhan Yandarbiyev tarafından imzalanan bir kararname ile “Djokhar-Kala” olarak değiştirilmiştir. Başkent 4 idari birime ayrılmış durumdadır: Leninskiy, Zavodskoy, Staropromyslovskiy ve Oktyabrskiy.

Başkent Djokhar-Kala dahil olmak üzere ülkedeki önemli yerleşim birimleri şunlardır:

1. Znamenskoye (haritada kırmızı #1)
2. Naurskaya (haritada kırmızı #2)
3. Achkhoy-Martan (haritada kırmızı #3)
4. Urus-Martan (haritada kırmızı #4)
5. Djokhar-Kala (Grozny) (haritada kırmızı #5)
6. Shali (haritada kırmızı #6)
7. Gudermes (haritada kırmızı #7)
8. Shelkovskaya (haritada kırmızı #8)
9. Itum-Shale (haritada kırmızı #9)
10. Shatoy (haritada kırmızı #10)
11. Vedeno (haritada kırmızı #11)
12. Nozhay-Yurt (haritada kırmızı #12)

Ülke 15 idari bölgeye ayrılmıştır:

1. Naursky (haritada siyah bölge #1)
2. Şelkovskoy (haritada siyah bölge #2)
3. Nadtereçniy (haritada siyah bölge #3)
4. Groznenskiy (haritada siyah bölge #4)
5. Gudermesskiy (haritada siyah bölge #5)
6. Sunjenskiy (haritada siyah bölge #6)
7. Açkhoy-Martanovskiy (haritada siyah bölge #7)
8. Urus-Martanovskiy (haritada siyah bölge #8)
9. Şalinskiy (haritada siyah bölge #9)
10. Kurçaloyevsky (haritada siyah bölge #10)
11. İtum-Kalinsky (haritada siyah bölge #11)
12. Şatoyskiy (haritada siyah bölge #12)
13. Vedenskiy (haritada siyah bölge #13)
14. Nojay-Yurtovskiy (haritada siyah bölge #14)
15. Sharoysky (haritada siyah bölge #15)

Harita üzerinde “mavi” renkle belirtilen çizgiler ise ülkenin önemli nehirleridir. 1 numara Argun Nehri‘ni, 2 numara Sunja Nehri‘ni ve 3 numara da Terek Nehri‘ni göstermektedir.